SUUQA CAALAMIGA AH EE QARAMADA MIDOOBAY

0

 

TITLE Business Seminar for Local Vendors – BAI
DATE 11 August 2018
WORD COUNT 178
FIRST EDIT NB
REVIEWER

 

SOMALI
SUUQA CAALAMIGA AH EE QARAMADA MIDOOBAY
AQOON-ISWAYDARSIGA GANACSIGA LOOGU TALAGALAY GANACSATADA KU NOOL BAYDHABO, SOOMAALIYA
Waliga ma maqashaySuuqaCaalamiga ah eeQaramadaMidoobay? Waa tan fursadaada: QaraamadaMidoobaywaxayaqoon-iswaydarsikuqabanaysaBaydhabo, ookusaabsanIsdiiwaangelintaGanacsatadaMaxaliga ah eeSuuqaCaalamiga ah eeQaramadaMidoobay.

Taniwaxaykubaridoontaqaabkaaad la ganacsanilahaydQaramadaMidoobay. Markaadisdiiwaangelisid, waxaadQaramadaMidoobayugudbinkartaqiimayaashaadaiyocodsiyadabadeecadahaiyoadeegyada.

Si aadmacluumaaddheeraad ah kaheshidaqoon-iswaydarsiga – booqobogga Facebook oo ay leedahay UNSOS, amahttps://unsos.unmissions.org

Ha seeginfursaddansiaadulashaqaysid QM!

NAGU SOOBIIR OO IN BADAN KA BARO QAABKA AAD ISKU DIIWAANGALISID KAMID NOQOSHADA GANACSATA QARAMADA MIDOOBAY, OO AAD GANACSIGAAGA KOBCISID.

Baydhabo:

3 & 4 Setembar 2018

9:00 subaxnimoilaa 5:00 galabnimo

Shirkadahadanaynayawaainaysoodiraanfaahfaahintooda– magacashirkada, nambaradatelefoonka, ciwaankaiimaylka, magacaiyonuqulkaaqoonsigawakiiladooda – eelagutalagalayilaalintaammaanka, adigooudirayaaciwaankaiimaylkaMudane Mohamed Abdullahi abdullahi9@un.orgkahor9:00 subaxnimomaalinta 30 Agoosto 2018.